Baduhenna

       

Img De Godin Baduhenna is heden voornamelijk bekend vanuit de geschriften van de Romein Tacitus, die leefde van circa 56 tot 117 na nul. Het plaatsje Beetgum (Friesland) heette vroeger Baduheim, mogelijk vernoemt naar de Godin Ba­du­hen­na (zie Sæmundr.org), doch dit ligt te noordelijk om via de Rijn te bereiken zoals Tacitus dat beschreef. Tacitus brengt de Godin Baduhenna in verband met een aan haar gewijd heilig bos.

Dat heilige bos moet ergens in de buurt van Velsen gelegen hebben, historici denken bijvoorbeeld aan ergens tussen Velserbroek en Heiloo. Heiloo was een tijd lang de vermoedelijke lokatie van het heilige bos van Baduhenna, want Heiloo zou "heilig bos" betekenen. De naam Heiloo betekend echter niet zoals men altijd dacht "heilig bos" maar "heilige hoogte" (Zie Heiloo Online).   Door het ontbreken van archeologische vondsten van een slag met de Romeinen valt Heiloo dus af.
Ergens in de buurt van Velsen, toen deel van West Friesland, vondt de slag van Baduhenna plaats. De Friezen stonden in eerste instantie welwillend tegenover de Romeinen, Tacitus vermeld dat de Friezen ooit de Romeinse militair Drusus hadden geholpen nadat hij gestrand was tijdens een expeditie tegen de Chauken in het huidige Oost-Friesland. De Friezen betaalden tevens belasting aan de Romeinen.

Die belastingen werden echter steeds onredelijker. In 28 na nul breekt de hel los, de Friezen waren de Romeinse belastingen toen meer dan zat en kwamen in opstand. Ze vielen met veel geweld het Romeinse fort 'Castellum Flevum' bij Velsen aan.
Bij de aanleg van de Wijkertunnel (bij Beverwijk en Velsen) vondt men dit Romeinse fort terug dat rond 28 na nul inderdaad vernietigd was. Archeologen vonden een rond 28 na nul verwoest Romeins fort, vele skeletresten en loden slingerkogels in de haven en lijken in de waterputten waarmee de bronnen vergiftigd waren. Bij Velserbroek zijn vondsten gedaan van een cultusplaats waar o.a. (geofferde) Romeinse wapens gevonden zijn. Nadat de Friezen Castellum Flevum bij Velsen aangevallen hadden trokken ze zich terug in het heilige bos van de Godin Baduhenna. De Romeinen hadden per schip versterkingstroepen naar Velsen gestuurd. De Romeinen moesten dijken en bruggen aanleggen om de zich toch in de nabijheid bevindende Friezen te kunnen bereiken.
Doch wederom werden ze in het heilige bos van de Godin Baduhenna verslagen, zo'n 900 Romeinse soldaten kwamen om. De Romeinen die het overleefd hadden, zo'n 400 man, vluchten naar een nabijgelegen Romeinse villa van Cruptorix, doch mogelijk in verwarring gebracht door de kraai van de Godin Baduhenna zochten ze verraders binnen hun gelederen (waar zich ook Germanen onder bevonden) en vernietigde ze elkaar. Dit is de geschiedenis in gegaan als de slag van Baduhenna. De nederlaag kwam zo hard aan bij de Romeinen dat ze sindsdien nooit verder gekomen zijn dan Velsen. De Romeinse Keizer Tiberius zwijgt erover en na een aantal tegenslagen besluit keizer Claudius in 47 na nul om het gebied voorgoed met rust te laten.
(Geraadpleegde bronnen: Universiteit Groningen - Baduenna   & de boeken: Het land van Hilde, Blz.78 en verder en Rome aan de Noordzee van A. Bosman)

In de eerste eeuw na nul overwonnen de Friezen de Romeinen, ze stopten de Romeinse invasie definitief! Het fort bij Velsen werdt vernietigt en de Romeinen werden verslagen in het heilige bos van Baduhenna. Na de slag van Baduhenna waren de mensen die ten noorden van Velsen woonden vrij van de Romeinse bezetting. De Romein Tacitus deed hier in zijn boeken verslag van. De Friezen die ten Noorden van Velsen leefden stopten met hun Godin van de strijd de Romeinen. Wat Boudicca in Engeland en Vercingetorix in Frankrijk niet gelukt was, was hier met de hulp van de Godin Baduhenna wel gelukt!!!
De Godin Baduhenna is dus een machtige Godin!!!

Betekenis van Haar naam

Men komt verschillende schrijfwijzen tegen voor de naam van de Godin Baduhenna: Baduenna, Baduhennae. "Badu" komt waarschijnlijk van het Germaanse woord ´Badwa´ = ´strijd´. Het tweede deel van Haar naam is de vervoeging ´hennae´, de extra ´e´ kan een meervoudsvorm aangeven of een derde naamval zijn. Uit de context blijkt dat het hier niet om een meervoudsvorm maar om een derde naamval gaat.
Op Taaldracht.nl lezen we dat de Germaanse - H - vaak een overgangsletter is die vaak ook als een - W - gelezen kan worden. De Oostenrijkse woordkundige Theodor von Grienberger leest de naam zodoende als Oudgermaans Baduwenno.
Dit tweede lid, wenno, is een vrouwelijke afleiding bij het werkwoord wennanan "strijden, zich inspannen, streven, verkrijgen, zegevieren", de voorloper van Fries winne en Nederlands winnen. Met Von Grienberger kunnen wij de naam dan uitleggen als "zij die verkrijgt in de strijd".
Één van de aspecten van de Godin Baduhenna zou dan een wraakgodin kunnen zijn, een Furie danwel een Walkure  (zie Taaldracht.nl).
De Godin Baduhenna is dus een Godin van de strijd, ze brengt ons naar de overwinning en de oorlogsbuit. Daarmee heeft ze ons in de eerste eeuw van de jaartelling bevrijdt van de Romeinse bezetters.

De Godin Baduhenna en de Godin Badb

De Godin van de strijd is bij de Kelten ook bekent onder de naam Badb, wat kraai kan betekenen. De Godin Badb kan tijdens de strijd als een kraai verschijnen en verwarring zaaien. Omdat Zij uit het niets kon verschijnen in de vorm van een kraai werd Zij in verband gebracht met helderziendheid. Ze was de boodschapper van de dood.
De naam Badb wordt ook wel in verband gebracht met dat wat de strijd opleverd; de oorlogsbuit (Ó hÓgáin Blz.27). Ook voor deze betekenis vinden we paralellen met de betekenis van de naam van de Godin Baduhenna, waarvoor we hierboven zagen dat Baduhenna ook "zij die verkrijgt in de strijd" kan betekenen.
In de oude Ierse tekst "The Wooing Of Emer" spreekt men van het woud van Badb, wat associaties oproept met het woud van Baduhenna, wat deze Godin­nen in verband brengt met de bossen, het land en soe­ve­reini­teit.
De Godin Badb en Baduhenna zijn door historici echter nooit met elkaar in verband gebracht, hiervoor ontbreekt iedere historische aanwijzing.
Doch de overeenkomsten zijn frapant!

De Godin Baduhenna vandaag

We hebben gezien dat de Godin Baduhenna in het verleden betrokken was bij het succesvol tegenhouden en daarna buitenhouden van de Romeinse bezetters.
Baduhenna is dus een Godin van de strijd, van de overwinning en van wat de overwinning met zich mee brengt. Strijd is ook een mentaliteit, je pakt problemen strijdbaar aan, het zijn geen problemen maar uitdagingen. Wanneer je blind ten strijde gaat geeft dat problemen, ga je met oog voor de realiteit ten strijde dan zal de Godin Baduhenna je naar een succes leiden.

Wanneer je strijd tegen onrecht, onverdraagzaamheid, vooroordelen, onder­druk­king, overheersing, vervuiling, vernietiging, enz., heeft het weinig effect de strijd hiertegen blind aan te gaan. Het is beter jezelf goed te informeren, de "vijand" goed te leren kennen en rustig naar zwakke plekken te zoeken.
Wanneer je dan je pijlen rustig en beheerst op het onrecht afvuurt, is de kans groter dat je je doel effectief raakt.
Soms is een frontale aanval weinig effectief, soms kan je beter met de "vijand" een stukje meebewegen en diens eigen kracht tegen zichzelf gebruiken.
Door bijvoorbeeld vragen te stellen over diens onrecht en/of vooroordelen, waardoor je door belangstelling te tonen voor de persoon, door vragen te stellen, de betreffende persoon laat nadenken en doordenken, totdat die in z'n eigen vooroordelen en/of onrecht vastloopt, zich hiervan vanuit zichzelf bewust wordt.

Ook geweldadige bezetters zijn met heel diverse strijd technieken aan te pakken. Bijvoorbeeld Mahatma Gandhi heeft ons laten zien dat je ook met geweldloze strijd onderdrukkende overheersers het land uit kan krijgen.
Onrecht, vooroordelen en onzin kan je ook bestrijden met goed onderbouwde informatie. Je kan mensen ook "bevrijden" van zelfopgelegde, onderdrukkende gedachtensystemen met het wapen van informatie.

De Godin Baduhenna staat ons bij in de strijd, steunt ons in het behalen van de overwinning. Deze Godin vertegenwoordigt een spiritualiteit, een levenshouding, die niet alleen maar lief en aardig is, maar die strijdbaar is, die geen onzin accepteerd, kritische vragen kan stellen, grenzen stelt.

De Godin Baduhenna past dus perfect in de moderne tijd!

Dit artikeltje is samengesteld uit verschillende artikeltjes op de website
www.Godin-Baduhenna.nl waar je nog veel meer interessante informatie kan vinden!


Martin Roek      


Naar de bovenkant van deze pagina