Vrouw Holle
en de verborgen wijsheid in sprookjes

Nu naar een vrouwelijke wereldvisie

Annine van der Meer

667 Blz., ISBN 978-90-826729-0-9     
Pansophia Press, 2017     


Ieder kent het sprookje ´Vrouw Holle´ van de gebroeders Grimm. Holle mag hier bij uitzondering de oude wijze blijven die het meisje inwijdt en met goud beloont. Bij uitzondering... want onderzoek toont aan dat in andere Grimm-sprookjes, net als in de Russische sprookjes rond Baba Yaga, de oude vrouw een steeds heksachtiger, moordlustiger en demonischer karakter krijgt.
Dit boek biedt de sleutels om deze bekende thema´s terug te vertalen naar de oorspronkelijke betekenis, die gevormd is in vreedzame culturen van gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen. Verhaal motieven in de vele volksverhalen wijzen o.a. de weg naar een oudere en toch historische laag in mythen en sprookjes waarin het vrouwelijke nog geen negatieve gestalte krijgt.
In oude culturen vormt de innerlijke kracht van vrouwen als Holle de kern van het leven. Zij staan in een oeroude wijsheidstraditie die later miskend en verhekst wordt. Dit boek brengt voor het eerst de spirituele vrouwenbeweging in kaart; het verklaart de geestelijke vermogens van later verhekste vrouwen door middel van nieuw wetenschappelijk onderzoek en biedt eerherstel. Het brengt het sprookje, als echo van verborgen wijsheid, in egalitair, evolutionair en universeel perspectief.
Het doel van dit boek is, naast het bieden van een vrouwelijke visie op het sprookje, de achterliggende oorzaken van de ongelijkwaardigheid tussen vrouwelijk en mannelijk bloot te leggen en door middel van bewustwording op te heffen. Zo koersen wij af op de juiste balans van volledige gelijkwaardigheid tussen vrouw en man; de ware sleutel tot een wereld van hormonen en vrede.

Nu naar een nieuwe gouden tijd waarin de
wijsheid van Vrouw Holle centraal staat.


Dr. Annine van der Meer is historicus, theoloog en symbooldeskundige. Zij schreef een aantal gezaghebbende boeken over de verborgen geschiedenis van het vrouwelijke en de vrouwen én hun vergeten bijdrage aan evolutie en beschaving. Onder His-Story delft zij Her-Story op ten einde Our-Story te schrijven. Waar nodig, vult zij het gevestigde vrouw- en mensbeeld aan teneinde gelijkwaardigheid, harmonie, balans en vrede voor de wereld te bereiken. Al in 2008 richt zij de stichting Pansophia op als school van Wijsheid in de 21e eeuw, een school die bewustwoording, spiritualiteit en de kracht van vrouwen verbindt. Annine is zowel nationaal als internationaal een veelgevraagd spreker. Zij geeft wereldwijd lezingen die het gehele terrein van vrouwenstudies op een geïntegreerde en interdisciplinaire wijze omvatten.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)