Vrouw Holle
en het Gouden Hart

Het sprookje van Vrouw Holle voor mensen van nu

Annine van der Meer

150 Blz., ISBN 978-90-826729-1-6     
Pansophia Press, 2018     


Na het uitkomen van Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes stelden moeders Annine herhaaldelijk de vraag: ´Wanneer schrijf je nu eens een sprookje dat ik aan mijn kind kan voorlezen?´ Dit verzoek liet Annine niet los... En zo werd al snel Vrouw Holle en het Gouden Hart geboren!

In dit sprookje stuurt een moeder achtereenvolgens haar oudste, middelste en jongste dochter met een opdracht op weg: ze moeten van hun zware, donkere en gesloten hart een gouden hart maken. De twee oudste meisjes keren na korte tijd onverrichterzake terug. Alleen de jongste dochter Helle bereikt de diepe en zonnige vallei waar grootmoeder Holle in haar magische boshuis woont. Bij haar gaat Helle in de leer. Zij krijgt, via tal van simpele voorbeelden die uit het leven gegrepen zijn, onderricht over de relatie tussen plant, dier en mens. Helle slaagt voor de testen en komt na verloop van tijd thuis met een gouden hart. Zij brengt haar kennis aan haar zusjes over. Ook zij gaan op pad en komen daarna thuis met een gouden hart. Aan het eind wordt Helle de nieuwe Holle die de levenswijsheid van de Holles aan volgende generaties doorgeeft.

In Vrouw Holle en het Gouden Hart geeft de wijze Holle in eenvoudige en beeldende taal haar visie op zowel de buiten- als de binnenkant van het leven, op dat wat je van buiten niet ziet, maar wat er van binnen wel is. Het Grimmsprookje van Vrouw Holle wordt ontdaan van aangekoekte verhaalelementen die de essentie versluieren en hertaald naar de beleving van mensen van nu. Het sprookje krijgt tevens zijn vrouwvriendelijke en spirituele oerbetekenis terug en geeft de door de ratio onttoverde mens en wereld nieuwe zin en geestelijke diepgang.

Dr. Annine van der Meer is historicus, theoloog en symbooldeskundige. Zij schreef een aantal gezaghebbende boeken over de verborgen geschiedenis van het vrouwelijke en de vrouwen én hun vergeten bijdrage aan evolutie en beschaving. Onder His-Story delft zij Her-Story op ten einde Our-Story te schrijven. Waar nodig, vult zij het gevestigde vrouw- en mensbeeld aan teneinde gelijkwaardigheid, harmonie, balans en vrede voor de wereld te bereiken. Al in 2008 richt zij de stichting Pansophia op als school van Wijsheid in de 21e eeuw, een school die bewustwoording, spiritualiteit en de kracht van vrouwen verbindt. Annine is zowel nationaal als internationaal een veelgevraagd spreker. Zij geeft wereldwijd lezingen die het gehele terrein van vrouwenstudies op een geïntegreerde en interdisciplinaire wijze omvatten.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)