De Komst van de Mater Magna naar Rome

Redenen en oorzaken

Otto Victor Henkel

310 Blz., ISBN onbekend      
Uitgeversmaatschappij Terra, 1979     


Proefschrift ter verkrijging van de graad doctor in de Godsgeleerdheid aan de Rijksuniveristeit te Utrecht uit 1979.
Het onderzoekt alles rond het verplaatsen van het beeld van de Godin Cybele vanuit Pessinus, of Pergammum of elders naar Rome.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)